LOVAKTIVITETER I SOTENÄS

Välkommen till hemsidan för Sotenäs kommun lovaktiviteter! Här kan du anmäla dig till alla aktiviteter som står i folder samt läsa mer om annat kul som händer i Sotenäs under loven!

Lovaktiviteterna har sammanställts av Kultur & Fritid i Sotenäs kommun och genomförs av Sotenäs fritidsgårdar i samarbete med kyrkoförsamlingar, föreningar och företag i kommunen. Utbudet består i allt från läger till skapande verksamhet och vi hoppas det kan finnas något kul för alla.

Gratis lovsaktiviteter möjliggörs av de medel om lovsstöd som kommer från regeringen och Socialstyrelsen. Syftet är att ge kommunens unga ett aktiva lov, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Alla barn som anmäler sig till aktiviteterna är försäkrade av Sotenäs kommun och aktiviteternas primära målgrupp är barn och unga som är folkbokförda i Sotenäs, så delårsboende får delta i mån av plats.

Vi på Kultur & Fritid i Sotenäs önskar alla barn och unga ett underbart lov!

Hälsningar,