ANSVARIG – LOVAKTIVITETER

Joakim Linder, ungdomsutvecklare

joakim.linder@sotenas.se

0523664793, 0702087680

Dick Cardevik, ungdomsutvecklare/integrationslots

dick.cardevik@sotenas.se

0721440994, 0523664793

ANSVARIG – FRITIDSGÅRDARNA

Johan Hedin, fritidsgårdssamordnare

johan.hedin@sotenas.se

0702454844

ÖVRIGA FRÅGOR?

Kontaktuppgifter rörande varje enskild aktivitet finns i informationstexten på aktiviteterna under anmälan.

Vid övriga frågor – kontakta växeln:

info@sotenas.se, 0523664000