SOMMAR I SOTENÄS 2021

Anmäl dig genom att klicka på bannern ovan!

Sommarlovsaktiviteter 2021 sammanställs av Kultur & Fritid i Sotenäs och genomförs i samarbete med andra aktörer i kommunen. Utbudet består i allt från läger till skapande verksamhet och aktiviteter med fokus på rörelse, och vi hoppas det kan finnas något kul för alla.

Alla barn som anmäler sig till aktiviteterna är försäkrade av Sotenäs kommun och aktiviteternas primära målgrupp är barn och unga som är folkbokförda i Sotenäs, så delårsboende får delta i mån av plats.

Anmälan/avanmälan
Anmälningstiden är individuell för varje aktivitet och står angiven under varje enskild aktivitet. Avanmälan sker till respektive aktivitets kontaktperson via sms eller samtal. Om man inte avanmäler sig innan aktiviteten debiteras man med en avgift om 200 kr.

Angående Covid-19
Vi har vid alla aktiviteter tagit Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19 i beaktande. De flesta aktiviteterna äger därför rum utomhus, med begränsat antal deltagare och med minimerad fysisk kontakt. Vi förväntar oss att även du som anmäler dig följer dessa rekommendationer och tvättar händerna och avanmäler vid minsta sjukdomssymptom.

Vi på Kultur & Fritid i Sotenäs önskar alla barn och unga ett underbart lov!

Hälsningar,